Servicebetingelser

Aftalens omfang

Fightplan stiller et online serviceværktøj til rådighed for arrangøren og brugeren på dennes vegne til oprettelse af events vedrørende kampsport.

Håndtering af personoplysninger

Fightplan giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på dette website videre til tredjemand. Fightplan gemmer ingen personlige oplysninger udover den e-mail, der anvendes ved oprettelse af en profil. Fightplan er nødsaget til at gemme denne oplysning for at have et pålideligt login system. Hvad arrangøren/brugeren vælger at indtaste af kontaktoplysninger eller andre personoplysninger i tekstarealerne eller ved oprettelse af klub og/eller kæmpere, er Fightplan ikke ansvarlig for. Arrangørens mail tilmeldes Fightplans nyhedsbrev ved oprettelse af en bruger.

Forbehold for fejl og mangler

Fightplan tager forbehold for fejl og mangler i beskrivelser.

Arrangement informationer

Fightplan kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende. Arrangøren accepterer, at Fightplan opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren er indforstået med, at arrangørens anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod Fightplan med påstand om retskrænkelse, giver Fightplan arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Fightplan for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Brug af offentliggjorte oplysninger til reklamebrug på sociale medier

Fightplan har ret til at gøre brug af alle informationer offentliggjort af arrangøren til reklame og promotion.

Brug af cookies

Fightplan bruger cookies til at gemme arrangørens login i 12 timer. Læs mere om vores cookie- og privatpolitik her.
Fightplan.dk
Casper Nybroe
CVR.-nr. 33298080
mail@fightplan.dk